CÁCH GHI HÌNH THỜI GIAN DÀI BẰNG CAMERA HD

1.Phương pháp không dùng máy tính
Gắn đầu ghi bán ngoài thị trường ở giữa màn hình và camera
Thực hiện điều khiển bằng đầu ghi

HDレコーダー HDレコーダー
   
Đầu ghi dưới đây được mua để tham khảo Hơn nữa, có thể gắn HDD bên ngoài.
レコーダー  
   

(Tham khảo:Trích từ hướng dẫn sử dụng của đầu ghi đã mua.)

レコーダー

Có thể kết nối với HHD gắn ngoài với dung lượng đến 4TB, có thể ghi hình tối đa khoảng 100 tiếng.

   
2.Phương pháp dùng máy tính
Kết nối Camera HD với bộ chuyển đổi HDMI-USB3.0
Gắn USB3.0 với máy tính
Thực hiện điều khiển bằng máy tính.
   
AverMedia AverMedia
   

Nếu kết nối HHD gắn ngoài với máy tính và chỉ định đường dẫn thư mục lưu trữ, thì cũng có thể ghi hình thời gian dài.

AverMedia

   

 

(Chú ý)
Trên thị trường có bán nhiều loại đầu ghi HDMI như giới thiệu ở mục 1., hay bộ chuyển đổi được giới thiệu ở mục 2.
Tôi nghĩ rằng những sản phẩm được giới thiệu ở trên dù sao cũng chỉ là giới thiệu cho biết, nên cần thiết phải kiểm tra hoạt động cuối cùng.