BẢN HƯỚNG DẪN MVS Ở ĐÂU?

Khi bạn cài đặt MVS  thì bản hướng dẫn cũng được cài đặt cùng.

 

Bài viết này giải thích về chỗ của tài liệu MVS.

■ Trường hợp của Windows

 

Nếu cài đặt MVS trên Windows, bạn sẽ được cung cấp hai bản hướng dẫn.

 

①「pdf.pdf」

Một ở định dạng PDF, nơi bạn có thể tìm thấy thông tin và hướng dẫn chi tiết.

 

②「index.html」

Loại còn lại là định dạng HTML, cho phép xem thông tin chi tiết và hướng dẫn thông qua trình duyệt.

 

 

 

■ Trường hợp của Linux

MVSの説明書02

 

Nếu bạn cài đặt MVS trong môi trường Linux, bản hướng dẫn sẽ được cung cấp.

 

「pdf.pdf」

Bản hướng dẫn đó ở định dạng PDF và cung cấp thông tin cũng như hướng dẫn chi tiết.