CÁCH GHI HÌNH BẰNG TÍN HIỆU BÊN NGOÀI (TÍN HIỆU TRIGGER)

Camera USB dòng CS và  camera GigE dòng EG của chúng tôi được trang bị đầu vào tín hiệu bên ngoài và tương thích với việc chụp ảnh từ tín hiệu bên ngoài.

(Cần có cáp kích hoạt tùy chọn để nhập tín hiệu.)

 

Tuy nhiên, phần mềm tiêu chuẩn không có chức năng tích hợp để chụp từ tín hiệu bên ngoài, vì vậy bạn sẽ cần sử dụng phần mềm tùy chọn hoặc tạo chương trình bằng SDK đi kèm.

 

Có hai loại phần mềm tùy chọn chính giúp chụp ảnh bằng  cách nhập tín hiệu bên ngoài.

Sự khác biệt to lớn, một loại luôn hiển thị hình ảnh trực tiếp khi chờ tín hiệu bên ngoài và một loại không hiển thị trực tiếp khi tín hiệu bên ngoài đang chờ mà thay vào đó hiển thị hình ảnh tĩnh được chụp bằng tín hiệu gần đây nhất.

 

Ưu điểm của kiểu hiển thị trực tiếp liên tục là bạn luôn có thể kiểm tra hình ảnh. Ngược lại, không thể kiểm tra ảnh đã lưu trừ khi bạn truy cập vào thư mục lưu.

 

Loại hiển thị trực tiếp liên tục  HiTriggerQ

 

Ưu điểm của loại hiển thị chụp ảnh với tín hiệu gần đây nhất là bạn luôn có thể kiểm tra xem hình ảnh có được chụpchính xác hay không.

Ngược lại, nếu muốn hiể

n thị video trực tiếp, bạn cần hủy trạng thái chờ tín hiệu bên ngoài.

Loại lưu trữ ảnh tĩnh HiTriggerF Pro được lưu với tín hiệu gần đây nhất Khi tạo chương trình, vui lòng sử dụng SDK nằm trong thư mục cài đặt trình điều khiển của máy ảnh.

ドライバーインストールフォルダにあるSDKをご活用ください

 

Nếu bạn muốn chụp ảnh bằng bộ kích hoạt bên ngoài trên camera không có đầu vào tín hiệu bên ngoài, bạn cũng có thể sử dụng hộp nhập sẵn để gọi phím tắt phần mềm bên ngoài và chụp ảnh.