CAMERA BO MẠCH

Công ty chúng tôi có bán bo mạch của Camera USB (Camera bo mạch)
Về cơ bản thì giống như loại bo mạch trong vỏ (28x28mm)

ボードカメラ   ボードカメラ
Loại USB2.0   Loại USB3.0
Camera bo mạch USB2.0
(Màu・Đen trắng)
  USB Camera bo mạch USB3.0・USB3 Vision
(Màu・Đen trắng)

 

Ngàm ống kính không thôi thì đã có các loại từ C-mount(M25.4) đến S- mount(M12).

Sマウント

Mặt sau có các cổng USB và cổng I / O ở cùng vị trí với camera đặt trong vỏ (loại hộp).
ボードカメラ