CAMERA GẮN VỚI BORESCOPE

Trong phần tính năng của Camera có mục gọi là Dynamic range.

Dynamic range nghĩa là một giá trị số chỉ khả năng tái hiện tín hiệu và thể hiện tỷ số giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất bằng đơn vị dB (decibel). 

Camera có giá trị dB cao thì dù đối tượng quan sát có sáng thì khó xảy ra hiện tượng quầng sáng, vùng tối cũng khó bị bóng đen. (khả năng tái hiện cao với việc biến đổi độ sáng)  .

Khi nhìn bên trong của chi tiết gia công kim loại bằng ánh sáng đơn lẻ như Borescope, sự chênh lệch giữa phần được chiếu sáng trực tiếp và phần bóng tối khá lớn, thì Camera có chỉ số Dymanic range lớn rất thích hợp.