PHƯƠNG PHÁP CỐ ĐỊNH CAMERA

Hầu hết các ốc vít gắn camera đều đồng nhất với ốc vít gắn chân máy ảnh.
Thường gọi là 「ốc vít camera」, 「ốc vít chân máy ảnh」
Sẽ không có chuyện khác nhau vì do khác loại camera hay khác nhà sản xuất.

 

Kích thước của ốc vít thường được dùng là 1 / 4-20 UNC (1/4 inch răng thô).
Đường kính khoảng 6mm.

Không có khác biệt gì giữa camera chụp phim, camera kỹ thuật số kích thước nhỏ, camera quan sát hay camera dùng trong công nghiệp,..
Ốc vít để gắn thì toàn bộ có kích thước giống nhau như hình dưới đây.

1/4-20UNC

 

 

Tuy nhiên, 1 phần nhỏ camera kích thước lớn hay camera cũ trước đây thì có khi dùng loại 3/8-16UNC (3/8inch răng thô). Đường kính khoảng 9mm.

Đương nhiên bạn cũng có thể tự làm ốc vít cố định camera nhưng ngoài thị trường hiện nay có bán rất nhiều phụ kiện cố định dùng trong cả dân dụng và công nghiệp.
Do có thể thay đổi góc độ nên có 1 cách nữa là tận dụng cái đang có.

Vì là lỗ vít tiêu chuẩn nên có thể dùng cho các phụ kiện dành cho camera hiện có ngoài thị trường như chân máy ảnh, giá gắn camera.

Vì các ốc vít chuyển đổi 1/4 inch ⇔ 3/8-inch có bán nhiều trên thị trường, nên dù đường kính ốc vít có khác thì cũng có thể gắn phụ kiện cố định như chân máy ảnh vào.

 

三脚等の固定具 三脚等の固定具

 

・Ví dụ về phụ kiện cố định máy ảnh dân dụng
Dưới đây là một phần trong Catalog của công ty LPL. 

民生品のカメラ固定具

民生品のカメラ固定具

 

 

・Ví dụ về phụ kiện cố định máy ảnh công nghiệp
Dưới đây là một phần trong Catalog của công ty SFC

産業用のカメラ固定具

Ngoài ra, nếu ống kính dài và nặng thì cũng có loại tay đỡ ống kính

(Ống kính dùng trong bộ Microscope của công ty chúng tôi luôn có đường kính φ50mm (phần để cố định)

レンズ側をホールド
レンズ側をホールド