TÍNH NĂNG TILT CỦA ỐNG KÍNH

Là phương pháp nghiêng trục quang của ống kính để điều chỉnh độ sâu tiêu cự.

Có thể lấy nét toàn bộ đối tượng dù bị nghiêng, không song song với mặt phẳng ống kính.

Phía trên là gắn ống kính như bình thường

Phía dưới là đang nghiêng trục quang

(phần nối tự tạo)

カメラ
   

Sử dụng 2 loại này để nhìn nghiêng tấm bo mạch.

 
ティルトアオリ  
   

<Trường hợp chụp kiểu thông thường>

<Trường hợp chụp bằng tính năng Tilt>

ティルトアオリ ティルトアオリ