CAMERA CÓ HỖ TRỢ MONOCROME HAY KHÔNG?

Trong Camera màu có chế độ Monochrome( trắng đen) và có Camera monochrome đơn thuần ( camera trắng đen).
Nếu sử dụng với ứng dụng như làm rõ sự tương phản của viền mép vật quan sát thì dùng cái nào cũng được.
Chế độ Monochrome của Camera màu vốn dĩ thể hiện hình ảnh màu thành đơn sắc.

Vậy thì ưu điểm của Camera monochrome đơn thuần là gì?
Nhìn chung Camera monochrome sẽ có độ nhạy cao hơn là Camera màu.

Độ nhạy cao nghĩa là hoạt động thuận lợi để điều chỉnh tốc độ màn trập và độ sâu trường ảnh. 
Ngoài ra đặc tính về độ nhạy bước sóng cũng khác nhau.  
Độ nhạy cảm biến có khi cũng không khác nhiều.

           

Ví dụ đặc tính quang phổ
của Camera màu

分光特性

Ví dụ đặc tính quang phổ
của Camera đơn sắc

分光特性

   

Ví dụ đặc tính bộ lọc của Camera màu

フィルター特性

 

Tuy nhiên, Camera màu thường chứa bộ lọc, nên hầu hết đều được cắt bước sóng khoảng 650 nm.