CÓ THỂ QUAN SÁT HÀNG SUBMICRON ĐƯỢC KHÔNG?

Vật có thể nhìn thấy được bằng ánh sáng khả kiến thì có giới hạn. Ánh sáng có bước sóng (độ dài) , nếu ngắn hơn bước sóng ánh sáng khả kiến thì sẽ không thể nhìn thấy bằng mắt được. Đây là những giới hạn của Kính hiển vi quang học・Microscope.

Chính vì vậy , cần phải sử dụng kính hiển vi điện tử dùng chùm tia electron (chùm điện tử) có bước sóng ngắn hơn ánh sáng khả kiến.

Trước đây nếu nói đến Kính hiển vi điện tử  thì có thể giá sẽ trên 10 triệu yên, tuy nhiên hiện nay xuất hiện các loại kính hiển vi điện tử có giá chỉ khoảng 6 triệu yên.
Ngoài ra tại địa phương có cơ quan nghiên cứu thử nghiệm công cộng hay được gọi là viện nghiên cứu công nghiệp và các cơ sở , có thể yêu cầu thử nghiệm bằng kính hiển vi điện tử,  sử dụng máy .