SỰ KHÁC BIỆT GIỮA BÀN XY ĐƠN GIẢN VÀ BÀN XY GẮN VI KẾ ĐIỆN TỬ LÀ GÌ?

Loại nào cũng là bàn kèm bệ đỡ (bàn để mẫu) có gắn núm điều khiển chuyển động theo trục X, trục Y bất kỳ. Có ưu điểm là khi sử dụng sẽ điều chỉnh vị trí phù hợp trở nên dễ dàng hơn.

Bàn XY đơn giản là bàn XY di chuyển bệ đỡ bằng núm chỉnh thô một cách đơn giản.
Bàn XY đơn giản là bàn XY di chuyển bệ đỡ bằng tay vặn hỗ trợ một cách đơn giản. Có khả năng di chuyển khoảng lớn trong phạm vi rộng. Ngoài ra, lượng di chuyển lớn ứng với mỗi vòng quay nên có thể di chuyển khá nhanh.

Bàn XY có gắn vi kế điện tử là bàn XY gắn cùng Microscope điện tử ở cả trục X và trục Y, khi xoay tay vặn của Microscope điện tử thì sẽ tinh chỉnh di chuyển một cách chính xác.  Có thể đo được chiều dài từ hình ảnh chụp được và giá trị số của vi kế. Đặc biệt , hiệu quả với việc đo đạc kích thước mà không thể đo bằng phần mềm đo lường hình ảnh. Ngoài ra vi kế điện tử có chứng nhận hiệu chuẩn nên thích hợp để do độ dài có độ chính xác cao.   
Có thể di chuyển chính xác nhưng mặt trái là trong 1 lần chỉ di chuyển 0.5mm nên không thể di chuyển khoảng rộng nhanh chóng được. 

簡易XYテーブル Bàn XY đơn giản (Loại đèn chiếu rọi ) TK100
デジタルマイクロメーター付XYテーブル Bàn XY có gắn vi kế điện tử
TD100
デジタルマイクロメーター付XYテーブル Bàn XY có gắn vi kế điện tử
TD100

có thể đo chiều dài với độ chính xác cao!

Nếu cần thông tin thêm thì hãy liên hệ với tư vấn kỹ thuật của chúng tôi.