DUNG LƯỢNG KHI LƯU HÌNH ẢNH SỬ DỤNG USB CAMERA

Cơ chế tạo video thì đơn giản là kết hợp 「khung hình riêng rẽ 」 
Từng tấm từng tấm dùng trong「khung hình riêng rẽ」 là  [hình ảnh].  

Ví dụ với độ phân giải 1920×1080 (Full HD), 「30frame/sec」 thì trong 1 phút cần có 1800 tấm hình. 
Nếu sử dụng hình này để làm video thì trong 3 phút sẽ thành tệp kích thước khá lớn 15GB.

 

Chính vì vậy, khi lưu với tệp không nén (phần mở rộng AVI, …), phổ biến là dùng độ phân giải 640×480 (0.3 Mega pixel).
(Dù vậy thì trong 1 giây thì dung lượng cũng tốn khoảng 1MB) 

Nếu không thể giảm độ phân giải, bạn sẽ phải giảm kích thước tệp bằng cách dùng [thuật toán nén] được gọi là [codec] đê nén từng ảnh một.
Hiện tai, 「codec 」 thường được dùng là H.26 hoặc VP9
Đuôi mở rộng của tiệp video được nén bằng H.264 là MP4, đuôi mở rộng của tiệp video được nén bằng VP9 là webm.

 

H.264 thì có cả bằng sáng chế nên sẽ phát sinh chi phí giấy phép.
Vì vậy, với phần mềm miễn phí có chức năng ghi hình thì hầu như không có loại có thể ghi hình tệp MP4.
(file không nén AVI thì có vẻ nhiều.)