TỐC ĐỘ KHUNG HÌNH LÀ GÌ?

 

Tốc độ khung hình là số khung hình ( số ảnh) được xử lý trong 1 đơn vị thời gian trong video. Thông thường thì dùng đơn vị là fps (frame/sec), chỉ số lượng khung hình trong 1 giây.

Trường hợp loại USB, thì không liên quan đến tính năng của PC, mà quyết định theo giới hạn trên (giá trị cực đại trên lý thuyết)
USB2.0 là 480Mbps(=60MB/s)
USB3.0 là 5120Mbps(=640MB/s)

Nếu là Camera USB2.0 thì về lý thuyết
Dữ liệu ảnh màu 1.3 Megapixel (1280X1024) thì khoảng 15fps 
Dữ liệu ảnh màu  2 Megapixel (1600X1200) thì khoảng 10fps 
Dữ liệu ảnh màu  3 Megapixel (2048X1535) thì khoảng 6fps 
(Không có thay đổi đáng kể về giá cả và tính năng của Camera)

Tuy nhiên, vì là giá trị lý thuyết nên dựa theo công suất của CPU, bộ nhớ, môi trường khác (như phần mềm hoạt động liên tục)mà sẽ có khác biệt lớn.
Có nhiều loại mà khi đo trên thực tế chỉ khoảng 60% hoặc ít hơn giá trị lý thuyết
Trong đây cũng có vài phương pháp để tăng tốc độ khung hình

(xin tham khảo 「Cách tăng tốc độ khung hình」)