SỰ KHÁC NHAU GIỮA ROLLING SHUTTER VÀ GLOBAL SHUTTER

Rolling Shutter còn được gọi là 「Màn trập đọc tuần tự phơi sáng theo dòng」
Gom thành một khối từ một dòng đến nhiều dòng và lấy hình ảnh cho từng khối.
Kết hợp những cái này vào trong một hình ảnh. Mặc dù trong một khối là cùng một thời điểm nhưng ít nhiều sẽ xảy ra chênh lệch thời gian.

Đa phần Camera CMOS là Rolling Shutter
(Cảm biến CMOS thì có thể đọc toàn bộ hoặc đọc từng phần pixel. Gần đây, các camera có thể chuyển đổi giữa Rolling Shutter và Global Shutter cũng đang được bán.

Global Shutter
Global Shutter còn được gọi là 「Màn trập đọc một lần phơi sáng cùng lúc」
Hình ảnh được lấy tại thời điểm cùng lúc của toàn bộ pixel.
Đa phần Camera CCD là Global Shutter
(Do cảm biến CCD không thể đọc được từng phần, nên tất nhiên phải là Global Shutter.)

Dựa vào sử dụng thực tế thì tôi nghĩ rằng có 2 điểm quan trọng sau.
(1) Khi chụp ảnh một vật chuyển động
(2) Khi sử dụng đèn strobe

Thử chụp trong khi di chuyển các đối tượng dưới đây.

 
   
Global Shutter(CCD) Rolling Shutter(CMOS)
グローバルシャッター ローリングシャッター
   

Rolling shutter thì thời gian chụp sẽ bị lệch theo từng khối nên hình ảnh sẽ bị bẻ cong.

Ngoài ra, CMOS cũng bị dư ảnh khá nhiều.
Thử chụp trong khi di chuyển các đối tượng sau.

ローリングシャッター  
   
Global Shutter(CCD) Rolling Shutter(CMOS)
グローバルシャッター ローリングシャッター
   

 

Khi chụp bằng strobe thì tùy thuộc vào thời điểm sẽ xảy ra hiện tượng mà chỉ một phần của màn hình phát sáng.

Triệu chứng khi xảy ra hiện tượng nhấp nháy (flicker) cũng khác nhau.  
(vui lòng tham khảo 「Hiện tượng nhấp nháy」)

Một phần đáng kể nó đã trở nên không khác gì so với CCD.
Cuối cùng xin hãy hiểu rằng những ở điều chỉ là sự khái quát.

Mặc dù là cảm biến CMOS, nhưng USB camera của chúng tôi có trang bị phương thức màn trập  1. Global shutter, 2. Rolling shutter
Với một loạt lựa chọn phong phú như USB2.0, USB3.0, USB3 Vision, hoặc là loại màu, đơn sắc, camera trong hộp(loại camera case) hay loại bo mạch
Có sẵn máy demo miễn phí.
Hãy đừng ngần ngại mà yêu cầu nhé. 

USB3.0カメラ   USB3 Vision Camera
     
USB2.0カメラ   USB2.0 Camera

 

Ngoài ra, vui lòng tham khảo vài video thú vị về ví dụ thực tế của Rolling shutter đã được tải lên Youtube. Vui lòng thử tìm kiếm “Rolling shutter” trên Youtube.