VÍ DỤ THỰC TẾ HẠN CHẾ QUẦNG SÁNG

Xin được giới thiệu hai ví dụ thực tế có thể hạn chế quầng sáng.

1. Kính lọc phân cực(Bộ chống quầng sáng)
Sử dụng 2 tấm kính lọc phân cực thì có thể hạn chế quầng sáng.
(xin mời tham khảo chi tiết 「Quan sát phân cực」)
   

Ví dụ thực tế 1 trường hợp có gắn phân cực – Mối hàn của bảng mạch 
Có thể ngăn chặn phản chiếu của mối hàn

ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<Trước khi làm giảm quầng sáng>

<Sau khi làm giảm quầng sáng>

   

Ví dụ thực tế 2 trường hợp có gắn phân cực – tấm phim 
Sự phản chiếu trên tấm phim đã biến mất.

ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<Trước khi làm giảm quầng sáng>

<Sau khi làm giảm quầng sáng>

   

Ví dụ thực tế 3 trường hợp có gắn phân cực – Que dùng cho IC lưu trữ 
Giảm phản chiếu bề mặt của que dùng cho IC lưu trữ và có thể đọc được chữ trên IC.

ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<Trước khi làm giảm quầng sáng>

<Sau khi làm giảm quầng sáng>

<Ví dụ thực tế 4 trường hợp có gắn phân cực – Chữ in của IC>
ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<Trước khi làm giảm quầng sáng>

<Sau khi làm giảm quầng sáng>

<Ví dụ thực tế 5 trường hợp có gắn phân cực – Mối hàn>

ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<Trước khi làm giảm quầng sáng>

<Sau khi làm giảm quầng sáng>

<Ví dụ thực tế 6 trường hợp có gắn phân cực – Đối tượng có đồng thời phần tỷ lệ phản xạ cao và thấp chung nhau>
ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<Trước khi làm giảm quầng sáng>

<Sau khi làm giảm quầng sáng>

<Ví dụ thực tế 7 trường hợp có gắn phân cực – Chữ in trên tấm phim>
ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<Trước khi làm giảm quầng sáng>

<Sau khi làm giảm quầng sáng>

<Ví dụ thực tế 8 trường hợp có gắn phân cực – đối tượng ở bên trong túi nilon>
ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<Trước khi làm giảm quầng sáng>

<Sau khi làm giảm quầng sáng>

<Ví dụ thực tế 9 trường hợp có gắn phân cực – chữ nổi của nhựa trắng(hoa văn dập nổi)>
ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<Trước khi làm giảm quầng sáng>

<Sau khi làm giảm quầng sáng>

   

2. Tính năng High Dynamic Range(tính năng HDR)

Đây là thủ thuật mở rộng phạm vi làm việc của cảm biến bằng cách bỏ qua độ tương phản.
Với C-mount camera của chúng tôi th

   

Ví dụ thực tế 10 trường hợp có gắn phân cực – trục vít

ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<chụp ở chế độ thông thường>

<chụp ở chế độ HDR>

   
ハレーション抑制前 ハレーション抑制後

<chụp ở chế độ thông thường>

<chụp ở chế độ HDR>

Chúng tôi sẽ đề xuất một phương pháp phù hợp với sử dụng của quý khách. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để biết chi tiết.