MẸO QUAN SÁT ĐẦU MŨI KHOAN

Sản phẩm gia công kim loại thì có sự khác biệt khá lớn giữa phần bóng tối và phần chói sáng, mặt được mài nhẵn, mặt được xi mạ nên cần có phương pháp đặc biệt một chút.
Ngoài ra nếu có bề mặt lồi lõm hay mặt cong thì sẽ khó hơn nữa.

Một ví dụ là xác nhận biểu hiện hình ảnh khác nhau của đầu mũi khoan (có bề mặt lồi lõm, cong) bằng cách thay đổi (1)đèn,(2)camera,(3)màu nền,(4)phụ kiện tùy chọn.

 

ドリル

Đầu mũi khoan φ1.8mm

   
<Ví dụ quan sát 1>  
ドリルの刃先

(1)Đèn chiếu 
Bộ tiêu chuẩn FZ300PC2 dùng đèn LED vòng 80 bóng.  
(2)Camera
Bộ tiêu chuẩn FZ300PC2 dùng USB camera 3MP

Màu nền
Đen
(4)Phụ kiện
Không

*Phần sáng của kim loại thì bị chói, phần tối thì tối đen hoàn toàn.

   
Ví dụ quan sát 2  
ドリルの刃先

(1)Đèn chiếu 
Bộ tiêu chuẩn FZ300PC2 dùng đèn LED vòng 80 bóng.
(2)Camera
Bộ tiêu chuẩn FZ300PC2 dùng USB camera 3MP
(3)Màu nền
Trắng
4Phụ kiện
Không

*Dù chỉ là nền trắng nhưng ánh sáng được phản xạ lại từ nền sẽ trở nên dễ nhìn hơn nền màu đen.
Có thể ngăn quầng sáng đáng kể nhưng không thể nhìn thấy phần tối.

   
Ví dụ quan sát 3  
ドリルの刃先

(1)Đèn chiếu
Bộ tiêu chuẩn FZ300PC2 dùng đèn LED vòng 80 bóng
(2)Camera
Bộ tiêu chuẩn FZ300PC2 dùng USB camera 3MP
(3)Màu nền
Nền hình chữ V màu trắng
4Phụ kiện
Không

※Với giấy nền trắng làm thành hình chữ V thì ánh sáng được bao quanh thì sẽ trở nên dễ nhìn hơn.

  V字
   
Ví dụ quan sát 4>  
ドリルの刃先

(1)Đèn chiếu
Bộ tiêu chuẩn FZ300PC2 dùng đèn LED vòng 80 bóng
(2)Camera
Bộ tiêu chuẩn FZ300PC2 dùng USB camera 3MP
(3)Màu nền
Trắng
4Phụ kiện
Gắn thêm kính lọc vào cả ống kính và đèn (Bộ chống quầng sáng)

  偏光フィルタ
   
Ví dụ quan sát 5  
ドリルの刃先

(1)Đèn chiếu

Đổi sang đèn hình vòng cung

(2)Camera

Bộ tiêu chuẩn FZ300PC2 dùng USB camera 3MP
(3)Màu nền
Trắng
4Phụ kiện
Không

※Đèn hình vòng cung là đèn chiếu gián tiếp đặc biệt dùng để nhìn hình trụ có phản chiếu.

  ドーム型照明
   
Ví dụ quan sát 6  
ドリルの刃先

(1)Đèn chiếu
Đổi sang đèn hình vòng cung
(2)Camera
Bộ tiêu chuẩn FZ300PC2 dùng USB camera 3MP
(3)Màu nền
Nền hình chữ V màu trắng
4Phụ kiện
Không

※Không còn bị bóng tối và chói sáng , có thể chụp được ảnh rất đẹp.

   

Phương pháp khác

Có tính năng hạn chế quầng sáng ( tính năng cân bằng độ sáng hay tính năng HDR)
(Là tính năng tùy thuộc theo camer. Tùy theo camera có tính năng này hoặc không)

   
Ví dụ quan sát 7  
ドリルの刃先

(1)Đèn chiếu
Bộ tiêu chuẩn FZ200HD2 dùng đèn LED vòng 80 bóng
(2)Camera
Bộ tiêu chuẩn FZ200HD2 dùng HD camera
(3)Màu nền
Trắng
4Phụ kiện
Không
※Tính năng cân bằng ánh sáng OFF

   
Ví dụ quan sát 8  
ドリルの刃先

(1)Đèn chiếu
Bộ tiêu chuẩn FZ200HD2 dùng đèn LED vòng 80 bóng
(2)Camera
Bộ tiêu chuẩn FZ200HD2 dùng HD camera
(3)Màu nền
Trắng
4Phụ kiện
Không
※Tính năng cân bằng ánh sáng ON

   
Ví dụ quan sát 10  

Tính năng cân bằng độ sáng dùng thêm nền hình chữ V màu trắng sẽ nhìn được rõ hơn.

ドリルの刃先

(1)Đèn chiếu
Bộ tiêu chuẩn FZ200HD2 dùng đèn LED vòng 80 bóng
(2)Camera
Bộ tiêu chuẩn FZ200HD2 dùng HD camera
(3)Màu nền
Nền hình chữ V màu trắng
4Phụ kiện
Không
※Tính năng cân bằng ánh sáng ON

   
※C-mount Camera có tính năng hạn chế quầng sáng ( tính năng cân bằng độ sáng hay tính năng HDR)
ハイビジョンカメラ  
Full HD camera with USB flash slot
GR200HD2