GIỚI THIỆU VỀ TÍN HIỆU FLASH SỬ DỤNG TÍN HIỆU TRIGGER BÊN NGOÀI CHO CAMERA USB (DÒNG DN)

Với camera USB (dòng DN), có thể thực hiện kiểm tra hoạt động của tín hiệu bên ngoài để chụp và tín hiệu flash mà không cần lập trình.

 

Ngoài đầu cuối I/O tùy chọn, dòng DN còn có đầu cuối đầu ra dành riêng cho tín hiệu flash.

 

トリガー端子について

 

Bạn có thể chuyển sang chế độ kích hoạt bên ngoài bằng biểu tượng bên dưới trên phần mềm ứng dụng tiêu chuẩn (iControl).

 

外部トリガーモード

 

Tôi đã kiểm tra chuyển động thực tế ở chế độ này.

 

外部トリガーモード

 

Tín hiệu flash 1ms được xuất ra theo mặc định.

 

Điều này chỉ nhằm mục đích kiểm tra hoạt động, vì vậy nếu muốn thay đổi thời gian tín hiệu, cần tạo một chương trình.

 

Chúng ta cũng có thể kiểm tra trên màn hình xem ảnh sẽ được chụp như thế nào trong tình huống này.
(Hình ảnh được chụp sẽ được hiển thị trên ứng dụng.)
Tuy nhiên, đây chỉ nhằm mục đích THỬ NGHIỆM nên nếu muốn lưu video này,
phải bấm lại vào phím lưu để lưu.