CÁCH KẾT NỐI CAMERA DÙNG CHO KÍNH HIỂN VI VỚI C-MOUNT

Phần đầu Camera dùng cho kính hiển vi có gắn ống kính chuyển tiếp.
Vì vậy có thể gắn vào phần thị kính của kính hiển vi, ống kính JIS.

 

Kết nối với thị kính

Ống kính thứ 3 (cổng kết nối camera)

 

Nếu tháo ống kính chuyển tiếp thì cũng có thể gắn vào C-mount.
Camera dùng cho kính hiển vi bao gồm 3 phần như hình dưới đây.

 

1. Thân Camera Vòng C-mount 3.Ống kính chuyển tiếp

 

 

Trong đây chỉ tháo ống kính chuyển tiếp, phải để vòng C-mount gắn ở phía camera.

 

Nếu để ở hình dạng này thì thành C-mount Camera nên có thể cứ vậy mà kết nối.

Trong trường hợp này, vì không có ống kính gắn ở camera, do đó điều chỉnh giả dụ như trường nhìn thì thực hiện ở phía C-mount (phía Kính hiển vi)

Chi tiết xin hãy xem (「Kết nối Camera dùng cho kính hiển vi」)