CÁCH HỢP NHẤT TIÊU ĐIỂM CỦA CAMERA KÍNH HIỂN VI VÀ TIÊU ĐIỂM KHI QUAN SÁT BẰNG MẮT

Thông thường, điều chỉnh lấy nét của kính hiển vi được thực hiện khi quan sát bằng mắt thường.
Dựa theo sự khác nhau của từng camera mà có trường hợp tiêu điểm khi quan sát bằng mắt và tiêu điểm camera sẽ không khớp nhau.

 

Trường hợp ống kính JIS (mời tham khảo「Kết nối Camera dùng cho Kính hiển vi

thì ở phần ống kính có gắn back focus, có thể dùng để tinh chỉnh.

 

Trường hợp C-mount, thì ở phần C-mount của kính hiển vi cũng có back focus nhưng rất ít.
Có loại có cơ chế điều chỉnh flange back (trường hợp này là  back focus)  tuy nhiên chắc là số lượng cũng ít.