KẾT NỐI CAMERA DÙNG CHO KÍNH HIỂN VI

Cổng gắn Camera dành cho Kính hiển vi thì được chia làm 2 loại
「Ống kính JIS」 và 「C-Mount」
(Các hàng cổ điển hay hàng của nước ngoài thì cũng có loại khác)

Ống kính JIS
(ống kính thẳng đường kính trong 23.2mm)

C-mount
(Dạng ốc vít Male M25.4mm)

JIS鏡筒 Cマウント
   

<Camera dùng cho Kính hiển vi gắn vào ống kính JIS>
Ống kính dùng để kết nối với kính hiển vi được gắn ở đầu của máy ảnh.

Khi đổi ống kính này thì trường nhìn chụp ảnh (độ phóng đại) có thể thay đổi.

三眼鏡筒

Ưu điểm lớn nhất của camera này là có thể gắn vào phần ống kính thị kính.

接眼レンズ

Khi tháo ống kính ở đầu ra thì cũng có thể gắn vào C-mount.
(xin mời tham khảo「Cách gắn Camera dùng cho kính hiển vi vào C-mount」)

<Camera dùng cho Kính hiển vi gắn vào C-mount>

C-mount là một tiêu chuẩn của Camera.

(xin tham khảo「C-Mount, CS-Mount」)

vì là tiêu chuẩn của camera nên không cần với Camera chuyên dùng cho kính hiển vi .
Ưu điểm lớn nhất là có thể kết nối với các camera đa dụng loai C-mount (không thể gắn vào ống kính thị kính)

Cマウントタイプ

Tuy nhiên, trường nhìn chụp ảnh (độ phóng đại) sẽ thay đổi thep kích thước cảm biến của camera .
Vì camera không có gắn ống kính nên về phía camera không thể điều chỉnh độ phóng đại
(cần lưa chọn khi mua đầu nối camera dùng cho kính hiển vi)
Sau đây là biểu đồ hệ thống của một số nhà sản xuất kính hiển vi.

Phần C-mount có các loại từ 0.25X~0.63X.
Cần phải mua phần C-mount tương thích với số inch của C-mount Camera
Vì toàn bộ đều là C-mount nên tiêu điểm sẽ khớp nhau, tuy nhiên trường nhìn có khi sẽ bị hẹp hoặc ngược lại là bị tối 4 góc.

システム