GÓC NHÌN TRONG TRƯỜNG HỢP CHỤP ẢNH FULL HD BẰNG KÍNH HIỂN VI

Hình ảnh Full HD là hình ảnh ngang tỷ lệ 16:9 (1920X1080)

 

Trường nhìn của kính hiển vi là trường nhìn hình tròn.

 

Để chụp ảnh của kính hiển vi bằng Camera Full HD  thì có 2 cách sau

1.

Trường hợp chụp trường nhìn tổng thể của kính hiển vi thì
trên màn hình hình ảnh sẽ nhỏ lại
(độ phân giải ở mức khoảng 1/4)

  2.

  • Khi chụp để không bị tối 4 góc

thì sẽ nhỏ hơn trường nhìn thực tế
(theo thực tế thì được mở rộng hơn)

 
     

Trường nhìn quan sát bằng mắt thường

 

Hình ảnh chụp bằng Camera Full HD dùng cho kính hiển vi

HDCE-20T

 
     

 

Trường hợp muốn mở rộng trường nhìn, thì dùng Camera  4:3  ( Camera kết nối màn hình PC (analog RGB) hoặc Camera Video và ống kính góc rộng.(sẽ có 1 chút vignette)

Dưới đây là hình ảnh của Camera dùng cho kính hiển vi của công ty chúng tôi Camera kết nối màn hình PC (analog RGB) gắn với ống kính 0.36x
*Sẽ bị tối ở 4 góc. Độ phân giải cũng giảm hơn loại Full HD

 

 Dùng Camera 4:3 và ống kính góc rộng 
thì sẽ như ảnh dưới đây.