CÁCH CHỤP HÌNH ẢNH QUAN SÁT BẰNG KÍNH HIỂN VI

Tôi xin được giải thích về trường nhìn của Camera dùng cho kính hiển vi được gắn vào ống kính thị kính hoặc gắn vào ống kính JIS.
(Về Camera dùng cho kính hiển vi kết nối C-Mount, xin vui lòng tham khảo

Kết nối Kính hiển vi và C-mount Camera」)

Hình bên trái là hình ảnh khi quan sát Kính hiển vi chỉ bằng mắt thường.

 

1.Camera dùng cho Kính hiển vi

 

Thông thường thì Camera dùng cho Kính hiển vi sẽ được làm để tránh bị vignette (tối ở 4 góc).
Khung màu đỏ ở hình trên cùng.
Mặc dù thiết kế trong phạm vi cân nhắc để không bị vignette, nhưng mức độ sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất.

Tuy nhiên, chắc chắn sẽ mở rộng hơn quan sát bằng mắt.

 

Bởi vì ống kính của Camera dùng cho kính hiển vi là độ phóng đại cố định nên không thể thay đổi trường nhìn được.

   
2.Ống kính chuyển tiếp và Video Camera thị trường

Gắn ống kính chuyển tiếp vào Video Camera thị trường rồi quan sát.
Video Camera thị trường có tính năng zoom.
Dùng tính năng zoom để điều chỉnh trường nhìn.

Có phát sinh vignette (tối 4 góc) nhưng có thể đạt trường nhìn rộng (Khung màu vàng ở hình trên cùng. )
Từ Video Camera có thể  xuất tín hiệu đầu ra vào màn hình sử dụng cáp HDMI.