ĐIỀU CHỈNH CƠ BẢN CỦA KÍNH HIỂN VI

Theo điều chỉnh cơ bản, có thể giảm mỏi mắt và tăng hiệu suất làm việc.

Trước tiên hãy xác định vị trí thích hợp của mắt.
Vị trí này của mắt được gọi là điểm mắt (eye point).
Với kính hiển vi cũ, lông mi gần sát đủ để chạm vào thị kính. Bây giờ có nhiều loại điểm mắt cao (high eye point) khác nhau mà bạn có thể quan sát cả trong khi đeo kính. 

 

Trên ống kính thị kính nếu có dấu hiệu sau thì là loại điểm mắt cao.

 

Xin giới thiệu cho bạn 1 cách dễ dàng nhận biết điểm mắt.
Đặt 1 tờ giấy in vào phần ống kính thị kính.
Hễ thay đổi khoảng cách của tờ giấy và ống kính thị kính thì sẽ có thay đổi giống như hình dưới đây.  
Điểm lấy nét rõ nhất là điểm mắt.

 

<Tình trạng lấy được nét>

<Tình trạng không lấy được nét >

Đặt mắt vào vị trí đúng ( điểm mắt) và thực hiện điều chỉnh.

1.Điều chỉnh khoảng cách mắt (Điều chỉnh độ rộng của ống kính thị kính và mắt)

 

Khi nhìn vào Kính hiển vi hai mắt thì có 1 mẹo là nhìn từ xa.

Để xa vừa cảm nhận vừa nhìn vào ống kính thị kính và điều chỉnh khoảng cách giữa 2 ống kính thị kính.

 

 

Nhìn bằng mắt vào ống kính thị kính, khi trường nhìn thành 1 vòng tròn đẹp là điều chỉnh hoàn tất.

2.Điều chỉnh đi-ốp
Điều chỉnh lấy nét cả 2 bên ống kính bằng cách xoay vòng điều chỉnh đi-ốp.

(Loại điều chỉnh đi-ốp 1 bên)

(Loại điều chỉnh đi-ốp 2 bên)

3.Điều chỉnh Zoom
(1) Xoay vòng zoom đến mức phóng đại thấp nhất và lấy nét.
(2) Tiếp theo xoay vòng zoom đến mức phóng đại cao nhất và lấy nét.
(3) Lần nữa quay lại độ phóng đại thấp , nếu có thể lấy nét ở độ phóng đại thấp là điều chỉnh hoàn tất。

 

Trường hợp không lấy được nét

Loại điều chỉnh đi ốp 1 bên thì lặp lại thao tác bước (1) và (2) 
Loại điều chỉnh đi ốp 2 bên thì ở bước (3) xoay vòng điều chỉnh đi ốp sao cho lấy nét được cả 2 bên.
Sau đó lặp lại thao tác từ bước (1) đến (3)