MUỐN HIỂN THỊ CROSSLINE THÌ CÓ CÁCH NÀO KHÔNG?

Camera của Microscope HD / Microscope kết nối màn hình PC theo tiêu chuẩn có chức năng hiển thị crossline. Có thể bật / tắt hiển thị crossline bằng công tắc trên mặt lưng của camera.

Với Camera của Microscope USB, có thể cho hiển thị nhiều đường crossline bằng cách sử dụng phần mềm Viewer tùy chọn (MeasurePRO / MeasurePRO-Ex).

CROSSLINE
CROSSLINE

Microscope HD/
Mircoscope kết nối màn hình PC
Thiết bị tiêu chuẩn trang bị tính năng hiển thị crossline
(có thể hiển thị đường màu đen

hoặc màu trắng)

Phần mềm tùy chọn của Mircoscope USB MeasurePRO/
MeasurePRO-Ex
có thể hiển thị nhiều đường crossline!