MUỐN SỬ DỤNG MICROSCOPE NGAY CẢ KHI Ở NƯỚC NGOÀI?

Bộ phận cần thiết để cấp nguồn cho Microscope của công ty chúng tôi là sử dụng AC adapter.
AC adapter có thể tương thích cho điện 100~240V nên có thể dùng ở nước ngoài.(có một số sản phẩm chỉ tương thích đến 100V.)
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng hình dạng của phích cắm ở mỗi quốc gia khác nhau.

A型

<Kiểu A>
Được sử dụng ở Nhật bản hay chủ yếu các nước Bắc Mỹ hay Trung Mỹ.

B型

<Kiểu B>
Được sử dụng chủ yếu các nước Bắc Mỹ hay Trung Mỹ . Ở Nhật bản thì có thể dùng cho máy tính cá nhân hay máy OA.

C型(SE型)

<Kiểu C(kiểu SE)>
Được dùng ở Trung quốc, vài nước ở Châu Âu.

 

※ Ngoài ra có nhiều kiểu phích cắm khác. Phích cắm chuyển đổi có bán tại các cửa hàng điện gia dụng.

Về điện áp dòng điện ở các nước

 

Tần số dòng điện

Điệp áp

Nhật Bản

50/60Hz

1 pha 100/200V, 3 pha 200V

Mỹ 60Hz

1 pha 115/230V, 3 pha 230V

Hàn quốc

60Hz

1 pha 110/220V, 3 pha 200/220/380V

Trung quốc

50Hz

1 pha 220V, 3 pha 380V

Thái Lan

50Hz

1 pha 220V, 3 pha 220/380V

Việt Nam

50Hz

1 pha 220V, 3 pha 380V