“KÍNH HIỂN VI PHÙ HỢP” VÀ “KÍNH HIỂN VI KHÔNG PHÙ HỢP” ĐỂ ĐO KÍCH THƯỚC

Nhiều kính hiển vi trên thị trường có trang bị chức năng đo kích thước.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng có chức năng đo lường thì một số loại vẫn khó sử dụng.

Khi sử dụng chức năng đo, kính hiển vi phù hợp để đo kích thước nếu đáp ứng 2 điểm sau.

 

(1) Là ống kính zoom.
(2) Có thang đo và mỗi thang đo có chức năng chốt.

 

Dưới đây sẽ là giải thích chi tiết về từng mục trên.

 

 

(1)Ống kính zoom 

Có hai loại ống kính có thể thay đổi độ phóng đại liên tục.

 

・Ống kính thay đổi độ phóng đại 

・Ống kính zoom 

 

“Ống kính thay đổi độ phóng đại” không phù hợp để đo vì tiêu cự sẽ thay đổi đáng kể khi thay đổi độ phóng đại.

“Ống kính zoom” phù hợp để đo vì tiêu cự của nó gần như giữ nguyên ngay cả khi thay đổi độ phóng đại.

 

 

<Không phù hợp để đo>Ống kính thay đổi độ phóng đại(Dòng SG của công ty chúng tôi)

(Độ phóng đại tối đa)  

(Độ phóng đại tối thiểu)

寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ01   寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ02

 

 

<Phù hợp để do>Ống kính zoom(Khác dòng SG của công ty chúng tôi)

(Độ phóng đại tối đa)  

(Độ phóng đại tối thiểu)

寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ03   寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ04

 

 

 

(2)Chức năng cân và chốt

Khi đo kích thước, khả năng tái tạo các điều kiện là rất quan trọng.

Nếu độ phóng đại quang học (thang đo) được đánh dấu trên ống kính và có chức năng chốt cho từng thang đo

thì sẽ không còn sự khác biệt do khác người vận hành và khả năng tái tạo có thể được duy trì.

 

<Không phù hợp để đo> Các sản phẩm không có chức năng chốt

Microscope giá thành thấp (Dòng SG)

 

Microscope độ phóng đại thấp (Dòng LRS)

Microscope khoảng cách xa (Dòng LRA)

寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ05   寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ06

 

<Thích hợp để đo lường> Tất cả các dòng sản phẩm khác đều có chức năng cân và chốt.

寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ07

 

 

 

(Ghi chú) Nếu bạn muốn đo bằng kính hiển vi có độ phóng đại thấp

Như đã đề cập ở trên, “kính hiển vi có độ phóng đại thấp” (Dòng LRS) của chúng tôi không phù hợp để đo kích thước.

(Vì không có khả năng tái tạo)

Mặc dù độ phóng đại không thể thấp bằng dòng LRS, nhưng nếu bạn gắn “thấu kính phụ 0,5x” vào dòng TG,

bạn có thể sử dụng nó làm kính hiển vi có độ phóng đại thấp với khả năng tái tạo tốt.

Dòng TG Ống kính hỗ trợ 0,5x
USBマイクロスコープ 寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ09

Microscope TG500CS

Ống kính hỗ trợ 0,5x TG-0,5

 

Mặc dù không thể đạt được độ phóng đại thấp của dòng LRS, nhưng có thể duy trì trường nhìn rộng bằng hai đồng xu và thực hiện các phép đo với độ tái tạo cao.

 

寸法測定に向き・不向きマイクルスコープ10