KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ PHÓNG ĐẠI VÀ TRƯỜNG NHÌN CỦA CAMERA DÀNH CHO KÍNH HIỂN VI

Khi quan sát Kính hiển vi bằng mắt thường thì trường nhìn sẽ tròn.
(hình ảnh dùng Thước kính 0.5mm làm mẫu thử)

 

Khi ảnh này được chụp bằng camera thì sẽ là khung hình chữ nhật tỷ lệ 4:3, có kích thước lớn hơn mắt nhìn thấy.
Ngoài ra, trường nhìn sẽ thay đổi theo độ phóng đại của phần kết nối camera (ống kính chuyển tiếp), kích thước của cảm biến ảnh của camera,… (khi kết hợp thì sẽ thành cả trường nhìn khung màu đỏ và trường nhìn khung màu xanh.)  

Nó cũng có thể được thể hiện bằng độ phóng đại màn hình. (có thể tính toán được)

Trường hợp phần kết nối Camera là C-mount

Trường hợp phần kết nối của Camera dùng cho Kính hiển vi là C-mount thì phần C-mount cũng có độ phóng đại.

 

Khi mua Kính hiển vi nếu không chỉ định thì đa phần sẽ được kèm theo bộ chuyển đổi C-mount với độ phóng đại tương đồng ( 1x)

Cách tính độ phóng đại như sau:
Độ phóng đại màn hình = đ phóng đại của vật kính × độ phóng đại của C-mount × (chiều dài đường chéo góc màn hình/chiều dài đường chéo góc cảm biến ảnh của camera)

 

 

Camera 1/2.5 inch (đường chéo góc cảm biến ảnh camera 7mm),
Màn hình 19 inch (đường chéo góc 470mm),
C-mount (độ phóng đại tương đồng),
Độ phóng đại vật kính 10x.

Độ phóng đại tính toán> 
10 lần X 1 lần X (470mm/7mm)= 670 lần

 

Trường nhìn sẽ giống như ảnh bên dưới.

 

 

Vì kích thước ngang của màn hình 19 inch là 370mm nên nếu hình bên phải hiển thị đầy màn hình thì
Độ phóng đại thực tế
370/0.55mm=672 lần  

 * Chiều dài thước kính nhìn thấy ước lượng khoảng 0.55mm

 

Độ phóng đại tính toán ( dựa theo độ phóng đại màn hình) và độ phóng đại thực tế là tương đương nhau.

 

Trường hợp mở rộng trường nhìn thì giảm độ phóng đại của bộ chuyển đổi C-mount.  
Chúng tôi cũng cung cấp loại có kích thước tương đồng (thiết bị tiêu chuẩn) và loại 0,5 lần (tùy chọn).

Ở các công ty khác thì khi xem Catalog cũng có rất nhiều loại phóng đại.

■ Trường hợp phần kết nối Camera là ống kính JIS

 

Khi phần kết nối camera dùng cho kính hiển vi là ống kính JIS thì không thể thay đổi độ phóng đại của ống kính JIS. (độ phóng đại tương đồng)
Khi gắn camera vào ống kính này thì về phía camera có gắn kèm ống kính chuyển tiếp. Ống kính chuyển tiếp này có độ phóng đại.

 

Cách tính độ phóng đại như sau

Độ phóng đại màn hình = độ phóng đại vật kính × độ phóng đại ống kính chuyển tiếp × (đường chéo góc màn hình/đường chéo góc cảm biến ảnh của camera)

 

 

Camera 1/2.5 inch (đường chéo cảm biến 7mm),
Màn hình 19 inch (đường chéo 470mm),
Ống kính chuyển tiếp (0.45 lần),
Vật kính 10 lần. 

Độ phóng đại tính toán
10 lần X 0.45 lần (470mm/7mm)= 302 lần

 

Vì kích thước ngang của màn hình 19 inch là 370mm nên nếu hình bên phải hiển thị đầy màn hình thì 

 

Độ phóng đại thực tế
370/1.2mm=308 lần

Độ phóng đại tính toán ( dựa theo độ phóng đại màn hình) và độ phóng đại thực tế là tương đương nhau.

 

Công ty chúng tôi cũng có các loại ống kính chuyển tiếp 0.45 lần và 0.37 lần.

Chúng tôi sẽ cung cấp tùy thuộc vào như là kích thước cảm biến ảnh của camera mà khách hàng sử dụng.