CÓ CÁCH NÀO ĐỂ ĐO CHIỀU DÀI MÀ KHÔNG CẦN HIỆU CHUẨN KHÔNG ?

Có một vài phương pháp.
Một phương pháp là vẽ đường crossline lên màn hình và đo chiều dài bằng cách sử dụng bàn XY có gắn vi kế điện tử.

Phương pháp khác là đo bằng phần mềm.
Trường hợp này thì cần phải quan sát với ống kính, camera, màn hình máy tính, độ phân giải tất cả đều được thiết lập trong cùng một môi trường.

 

Như vậy, nếu ban đầu bạn hiệu chuẩn ở mỗi mức phóng đại và lưu lại dữ liệu hiệu chuẩn, thì sau đó bạn có thể đọc lại lại dữ liệu đã hiệu chuẩn mà không cần hiệu chuẩn nhiều lần.
Vì ống kính thay đổi độ phóng đại (SDS-M) của chúng tôi  có gắn khóa dừng nên bất cứ ai sử dụng đều có thể tái hiện, nếu đọc lại dữ liệu đã hiệu chuẩn tại mức phóng đại đó thì có thể đo đạc ngay luôn.

標準レンズ Ống kính thay đổi độ phóng đại có gắn khóa dừng
SDS-M
TG200PC2

Microscope USB 3MP
TG300PC2

dùng ống kính thay đổi độ phóng đại có gắn khóa dừng

 

Mọi chi tiết xin hãy liên hệ tư vấn kỹ thuật của chúng tôi.