CÓ CÁCH NÀO ĐỂ ĐO CHIỀU DÀI MÀ KHÔNG CẦN HIỆU CHUẨN KHÔNG ?

Có một vài phương pháp.
Một phương pháp là vẽ đường crossline lên màn hình và đo chiều dài bằng cách sử dụng bàn XY có gắn vi kế điện tử.

 

Phương pháp khác là đo bằng phần mềm.
Trường hợp này thì cần phải quan sát với ống kính, camera, màn hình máy tính, độ phân giải tất cả đều được thiết lập trong cùng một môi trường.

 

Như vậy, nếu ban đầu bạn hiệu chuẩn ở mỗi mức phóng đại và lưu lại dữ liệu hiệu chuẩn, thì sau đó bạn có thể đọc lại lại dữ liệu đã hiệu chuẩn mà không cần hiệu chuẩn nhiều lần.

Vì ống kính thay đổi độ phóng đại (SDS-M) của chúng tôi  có gắn khóa dừng nên bất cứ ai sử dụng đều có thể tái hiện, nếu đọc lại dữ liệu đã hiệu chuẩn tại mức phóng đại đó thì có thể đo đạc ngay luôn.

 

Ngoài ra, với Microscope không hiệu chuẩn Full HD, bạn không cần phải nhập dữ liệu hiệu chuẩn ban đầu cũng như phải hiệu chuẩn trong lúc đo do camera và ống kính kết nối trực tiếp với nhau, đo ngay lập tức mà không cần điều chỉnh độ phóng đại.

 

クリック付ズームレンズ Ống kính thay đổi độ phóng đại có gắn khóa dừng
SDS-M
500万画素USB3.0マイクロスコープ

Microscope USB 3MP
TG300PC2

dùng ống kính thay đổi độ phóng đại có gắn khóa dừng

寸法測定(自動校正)マイクロスコープ
Camera và ống kính kết nối trực tiếp với nhau
 ● Đo không cần hiệu chuẩn
 ● Dễ dàng biết độ phóng đại

Kính hiển vi không hiệu chuẩn CT200HD

 

Chi tiết xin hãy liên hệ tư vấn kỹ thuật của chúng tôi.