MICROSCOPE SỬ DỤNG ỐNG KÍNH TELECENTRIC

Ống kính Telecentric là một ống kính thích hợp để đo kích thước ở độ phóng đại lớn và trong vùng lấy nét đối tượng không bị kéo giãn , không gian ít bị biến dạng.

 

Vì độ phóng đại cố định nên không có tính linh hoạt như ống kính zoom. 

Tuy nhiên, nếu đã xác định đối tượng có kích thước nhất định thì tôi nghĩ rằng ống kính có kích cỡ nhỏ sẽ dễ sử dụng. 
(Tuy độ phóng đại cố định nhưng có rất nhiều loại. )

 

Ngoài ra, do độ phóng đại không thay đổi, nên có ưu điểm là chỉ cần hiệu chuẩn 1 lần thì có thể đo đạc mà không cần  hiệu chuẩn lại.