SỰ PHÂN BỔ ĐỘ SÁNG CỦA KÍNH HIỂN VI KIM LOẠI

■ Điều chỉnh vị trí nguồn sáng 金属顕微鏡

(chưa điều chỉnh)

(đã điều chỉnh)

金属顕微鏡 金属顕微鏡
   
■ Điều chỉnh vị trí ống kính của nguồn sáng 金属顕微鏡
(chưa điều chỉnh)

(đã điều chỉnh)

金属顕微鏡 金属顕微鏡
   
■ Kích thước cảm biến ảnh của Camera

Ngay cả kích thước cảm biến của camera cũng thay đổi. 
Nếu giảm kích thước cảm biến thì có thể làm giảm ảnh hưởng của các tác động đến sự phân bố độ sáng. Tuy nhiên, hình ảnh sẽ được mở rộng đáng kể so với quan sát bằng mắt thường

Camera cảm biến 1/2 inch

Camera cảm biến 1/3 inch

金属顕微鏡 金属顕微鏡

(Lưu ý) Vì camera khác nhau, nên màu sắc và độ tương phản hơi khác nhau.