CÁCH NHÌN ĐỐI TƯỢNG KÍCH THƯỚC LỚN BẰNG KÍNH HIỂN VI

Với hình dạng kính hiển vi thông thường thì có giới hạn khoảng cách từ trụ đỡ đến tâm ống kính, nên vật lớn thì sẽ đụng vào trụ.

Chúng tôi có bán sản phẩm tùy chọn ( hàng đặt) như hình bên phải.

顕微鏡
   

Sản phẩm này có thể lắp được theo chiều dọc và cả chiều ngang vào giá đỡ kích cỡ lớn của chúng tôi.

顕微鏡 顕微鏡
   
■ Khi lắp trụ phía cạnh dài    
顕微鏡
   
■ Khi lắp trụ phía cạnh ngắn  
顕微鏡