ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG KÍNH LỌC DÙNG CHO ĐÈN HUỲNH QUANG (GFP)

Nếu nghĩ đến kính lọc cắt bước sóng ánh sáng (470nm, 505nm) và chỉ cho bước sóng bức xạ xuyên qua thì sẽ như hình dưới đây.

GFPフィルター

SC56 là mã hàng của công ty Fuji Film
Cùng tính chất là mã hàng 056 của công ty HOYA
Những loại này cũng có thể gắn vào kính hiển vi của công ty chúng tôi

GFP

Không ghi rõ là GFP nhưng đặc tính tương đồng.