CÁCH GẮN ĐÈN XUYÊN SÁNG VÀO KÍNH HIỂN VI KHÔNG CÓ ĐÈN XUYÊN SÁNG

Xin giới thiệu cách gắn Đèn xuyên sáng vào bệ đỡ không có đèn
(tình trạng tùy thuộc theo hình dạng của bệ đỡ)

透過照明

Với kính hiển vi có kèm giá đặt mẫu (bản đen/trắng) như ở trên thì có phương pháp như sau:

Trước tiên hãy tháo giá đặt mẫu ra
透過照明

Đặt đèn phát sáng bề mặt được đặt vào phía dưới của bệ đỡ. Cáp nguồn được kéo qua khe hở.

透過照明

Gắn bản kính vào thay cho giá để mẫu.

顕微鏡

Khi thêm vào đèn phát sáng bề mặt và bản bằng kính thì có thể sử dụng như chân đế có đèn xuyên sáng đơn giản vậy.

透過照明   透過照明

 

<Đèn xuyên sáng đã dùng>

透過照明   Đèn phát sáng bề mặt chuyên dùng cho giá đỡ loại nhỏ
RD-95

nằm trong mục [ Sản phẩm] của Shodensha