NHỮNG ĐIỀU CẦN KIỂM TRA KHI MÁY ẢNH NGỪNG HOẠT ĐỘNG ĐỘT NGỘT

Nếu máy ảnh đột ngột ngừng hoạt động, trước tiên hãy kiểm tra những mục sau.
a) Thử ngắt kết nối và kết nối cáp lại

 

b) Máy ảnh có được nhận dạng chính xác là thiết bị chụp ảnh trong Trình Quản Lý Thiết Bị không?

Thiết bị hình ảnh có tên sau đây:
Đối với máy ảnh USB2.0, “Thiết bị NET ICube_CVam USB20”
Đối với máy ảnh USB3.0, “Thiết bị NET ICube_CVam USB30”
Không có thiết bị hình ảnh nào trong trình quản lý thiết bị hoặc biểu tượng tên ở trên, nó sẽ không hoạt động nếu được đánh dấu ! hoặc x.
Trong trường hợp này, hãy thử thiết lập lại trình điều khiển bằng tài khoản có đặc quyền của quản trị viên.

 

c) Nếu nó được nhận dạng ở phần b), có tên cho camera được kết nối trong mẫu camera ở trên cùng bên trái trong iControl không?
Chẳng hạn như「 NET3 4133 CU 」「 NET 1044 CU 」,…

 

d) Nếu tên của camera nằm trong iControl ở c), có thể lấy được hình ảnh bằng cách nhấn nút start không?
(Kết nối máy ảnh, khởi động nó và xem hình ảnh có xuất hiện không)

 

e) Nếu hình ảnh không được xuất ra ở bước d) và hình ảnh tối đen cũng như giá trị khung hình ở phía dưới không tăng, hãy tắt PC, khởi động lại và thực hiện lại bước d).
Nếu giá trị khung hình ngày càng tăng thì khẩu độ có thể không đủ rộng hoặc lượng ánh sáng có thể không đủ.

 

f) Có thể cải thiện bằng cách giảm giá trị đồng hồ?