ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

Điện năng có ký hiệu là 「VA」và 「W」

Trường hợp dòng điện 1 chiều thì có công thức tính như sau
Điện năng (W) = Điện áp (V) × Dòng điện (A)

Trường hợp dòng diện xoay chiều thì sẽ thay đổi theo chu kỳ chứ không cố định như dòng điện 1 chiều.
Do đó, không phải tất cả các sản phẩm của điện áp và dòng điện đều được tiêu thụ bởi tải.

Trong trường hợp của dòng diện một chiều, điện năng tiêu thụ hoàn toàn bởi tải được gọi công suất tác dụng
Công suất tác dụng(W) = chỉ số thật của điện áp(V) × chỉ số thật của dòng điện(A) × hệ số công suất(cosθ)

Thế nhưng thực tế cũng có những công không hoạt động ( công suất vô công).

Cái này thì cũng cần xem xét đến biểu thị công suất gọi là công suất biểu kiến
Công suất biểu kiến(VA) = chỉ số thật của điện áp × chỉ số thật của dòng điện