GHI HÌNH THỜI GIAN DÀI CỦA CAMERA TỐC ĐỘ CAO 2

Phần mềm tiêu chuẩn thì không thể ghi hình trong thời gian dài.

Hình ảnh camera tốc độ cao có rất nhiều khung hình và dung lượng rất lớn.

Ngoài ra cũng cần tốc độ ghi dữ liệu cao.

Nói về dung lượng thì nếu không lưu trực tiếp vào HDD hoặc SDD thì khó mà bắt kịp.

Hơn nữa vì tốc độ ghi hình cũng cần thiết nên sẽ kết hợp SDD với máy tính cấu hình cao.  
Tuy nhiên, tùy theo loại SDD mà có khi sử dụng khoảng 1/2 dung lượng thì thời gian ghi sẽ giảm nhanh chóng, cho nên việc lựa chọn loại nào cũng quan trọng.

Trường hợp ghi hình thời gian dài thì cần phải kiểm tra không chỉ riêng phần mềm mà cần phải kết hợp với phần cứng xem có hoạt động tốt hay không.

Chúng tôi cung cấp máy tính tính năng cao có tích hợp SSD, camera và phần mềm ghi hình (theo đơn đặt hàng) , kết hợp thành bộ và đã được kiểm tra hoạt động.

(Thời gian ghi hình thay đổi tùy theo dung lượng của SSD, tốc độ của camera tốc độ cao và độ phân giải)