TIÊU CHUẨN RMS

Tiêu chuẩn RMS (Royal Microscopical Society) là tiêu chuẩn của phần kết nối vật kính của kính hiển vi (M20.32mm P=0.7.6mm), như

RMS→C- mount
RMS→T- mount

của các bộ chuyển đổi được bán trên thị trường.
Nếu dùng cái này thì có thể làm được nhiều việc