SAI SỐ SAI LỆCH VỊ TRÍ CỦA PHẦN TỬ ẢNH LÀ GÌ?

Hiện có các sai số sai lệch vị trí camera sau đây:

 

DN3R-1000K:
Trục X >> +/- 0.5mm
Trục Y >> +/- 0.5mm
Trục Z >> +0.115 / -0.075mm