CÁCH CHỌN MICROSCOPE

Có nhiều cách thức và tiêu chuẩn để chọn Mircoscope

Mặc dù cũng là1 cách suy nghĩ nhưng chia làm 3 bước

STEP1>  Chọn hệ thống tiêu chuẩn

Trước tiên hãy nghĩ đến 3 điểm dưới đây(độ phóng đại, khoảng cách thao tác, tốc độ hiển thị)

 

(1) Độ phóng đại 

Khác với Kính hiển vi là không có độ phóng đại tuyệt đối. (mời tham khảo「Độ phóng đại của Mircoscope」)

Hãy nghĩ xem trường nhìn được hiển thị trên màn hình khoảng bao nhiêu thì được
Chúng tôi thường chia ra làm 4 loại chính

●Độ phóng đại thấp  khoảng 5~50 lần (trường nhìn khoảng 68 X 51mm~7.0 X 5.3mm)
●Độ phóng đại trung  khoảng 20~140 lần (trường nhìn khoảng 17.5 X 13.2mm~2.7 X 2.0mm)
●Độ phóng đại cao 1  khoảng 40~240 lần (trường nhìn khoảng 9.0 X 6.7mm~1.4 X 1.0mm)
●Độ phóng đại cao 2  khoảng 80~480 lần (trường nhìn khoảng 4.5 X 3.3mm~0.7 X 0.5mm)
●Độ phóng đại cực đại  Độ phóng đại tối đa vượt trên 1000 lần

(2)Khoảng cách thao tác

Là khoảng cách từ đầu ống kính đến vật quan sát
Microscope của công ty chúng tôi cơ bản dùng ống kính zoom (vui lòng tham khảo「Macro lens・Macro zoom lens là gì」), cho nên hãy cân nhắc đến tính kết hợp, khả năng làm việc và khoảng cách cần thiết.  Tuy nhiên, có sự giới hạn mang tính vật lý là độ phóng đại càng cao thì khoảng cách thao tác càng thấp.

(3)Tốc độ hiển thị
Nếu bạn muốn quan sát trong khi gia công hay trên chuyền giám sát thì hãy chọn loại kết nối trực tiếp với màn hình.
(Có thể cho hình ảnh mượt mà, không bị chậm. Nó cũng phù hợp với nơi làm việc mà không cần máy tính )
Có thể lưu hình ảnh nhưng cần có máy tính để đọc những hình ảnh đã lưu trữ .

Hãy chọn trong những loại Video,  loại kết nối màn hình PC, loại HD

Nếu dùng cho mục đích như quản lý chất lượng thì chọn loại USB. Sử dụng máy tính thì có thể thêm vào các giá trị bổ sung (đo khoảng cách, dừng tạm thời, cài đặt chụp số lượng ảnh dựa treo khung thời gian, hiển thị ảnh đã chụp theo danh sách, tổng hợp tiêu điểm)  
Đương nhiên là có thể lưu giữ hình ảnh và xem lại hình ảnh đã lưu trên cùng 1 máy tính.

STEP2>  Chọn độ phân giải

Hãy nghĩ đến độ phân giải sau khi đã chọn xong hệ thống tiêu chuẩn.

 

■ Nếu là loại kết nối trực tiếp với màn hình

Chọn từ 3 loại sau: Video(640X480), kết nối trực tiếp với màn hình PC(1280X1024), Full HD(1920X1080)

■Nếu là loại USB – kết nối với máy tính
Chọn loại 1.4MP CCD, 3MP CMOS, 5MP CMOS. (Về khác biệt giữa CCD Camera và CMOS Camera , vui lòng tham khảo「Sự khác nhau giữa CMOS và CCD」)
Còn về loại USB thì USB2.0 hay là USB3.0 đều cần dùng.

 

STEP3> Chọn đèn
Bộ tiêu chuẩn của công ty chúng tôi là đèn dạng vòng.
Với độ phóng đại cao thì có thể chọn đèn vòng hoặc đèn đồng trục

Ngoài ra có thể thay đổi hoặc thêm vào các loại như đèn xuyên sáng, đèn dạng vòm, đèn chụp góc thấp ( quan sát trường tối) 

Đây là những điều cơ bản.

Chúng tôi sẽ bổ sung các tùy chọn cần thiết dựa theo tình hình thực tế như thấu kính hỗ trợ, ống kính chuyển tiếp, kính lọc,.. để thực hiện quan sát nghiêng(xin tham khảo「Thiết bị hữu ích khi muốn nhìn nghiêng đối tượng」), quan sát phân cực(xin tham khảo「Quan sát phân cực là gì」),  quan sát chiều cao (tham khảo「Cách đo chiều cao (trục Z)」)