CÁC LOẠI KÍNH HIỂN VI DÙNG ĐỂ QUAN SÁT VI KHUẨN TRONG KHOANG MIỆNG

Để quan sát vi khuẩn trong khoang miệng bao gồm vi khuẩn nha chu thì dùng Kính hiển vi tương phản pha.
Kính hiển vi tương phản pha là kính hiển vi sinh học có thể quan sát bằng cách chuyển đổi sự lệch pha trong ánh sáng sang độ tương phản. 

Có thể quan sát các mẫu vật gần như trong suốt mà không cần nhuộm.

Bằng cách sử dụng Kính hiển vi tương phản pha thông thường thì có thể quan sát vi khuẩn trong khoang miệng.

Trong đó có các công ty đặc biệt chú trọng vào dòng này nhằm hướng đến các phòng khám nha khoa

http://www.ptech.jp/pscope/(HP tiếng Nhật)

http://www.ipona.biz/dentist/dentist.html(HP tiếng Nhật)