CÁC ĐIỂM CẦN XÁC NHẬN KHI CHO RẰNG ÁNH SÁNG KÍNH HIỂN VI KIM LOẠI BỊ TỐI

Kính hiển vi kim loại có nhiều điểm điều chỉnh hơn so với kính hiển vi thông thường và tùy thuộc vào điều chỉnh, mà có khi cường độ ánh sáng có thể suy giảm cực độ. Trường hợp bị tối (hoặc không có ánh sáng phát ra) thì xin hãy kiểm tra như sau .

 

■ Cần gạt chuyển đổi quan sát phân cực

Khi cần gạt 2 bên đưa ra thì đường truyền ánh sáng bị ngắt

   

Nhất định phải chuyển sang quan sát phân cực hoặc quan sát bình thường

   

 Điều chỉnh trục quang của nguồn sáng

Nếu trục quang và độ nghiêng của nguồn sáng bị lệch nhiều, thì ánh sáng chiếu từ vật kính có thể bị suy giảm đáng kể.

   
■ Điều chỉnh khẩu độ ở giữa đường truyền ánh sáng  

Có hai chức năng khẩu độ ở giữa đường truyền ánh sáng.

Nếu thu hẹp quá nhiều, ánh sáng phát ra  có thể bị suy giảm đáng kể.