TÔI MUỐN KẾT HỢP CHƯƠNG TRÌNH CỦA CAMERA DÒNG CS/ EG TRÊN LINUX

Chúng tôi đề xuất nên sử dụng camera UVC khi lập trình trong môi trường Linux.

Nhìn chung, camera UVC được nhận dạng trên Linux mà không cần cài đặt trình điều khiển và có thể sử dụng dễ dàng.

Hơn nữa, bằng cách kết hợp nó với OpenCV, việc lập trình tương đối dễ dàng.

 

Tuy nhiên, máy ảnh UVC có thể không khả dụng vì những lý do sau.

・Trường hợp cần đi dây với khoảng cách dài.

・Trường hợp muốn sử dụng camera có độ phân giải không có trong dòng camera UVC công nghiệp của chúng tôi.

・Trường hợp khó phân biệt các drop frame.

・Trường hợp OpenCV không triển khai chức năng cân bằng trắng (có cách giải quyết).

・Trường hợp muốn chủ động sử dụng các chức năng của camera mà OpenCV không thể cài đặt được (ví dụ: cài đặt độ trễ kích hoạt, v.v.).

 

Trong những trường hợp này, bạn sẽ cần cài đặt trình điều khiển Linux cho camera công nghiệp của mình và có thể sử dụng trên Linux.

 

Mặc dù được gọi là Linux nhưng có nhiều phiên bản phát sinh khác. Kết quả là có rất ít ứng dụng hoạt động được trên tất cả các bản phân phối Linux.

Máy ảnh công nghiệp của chúng tôi (dòng CS/ EG) cũng không cung cấp trình điều khiển tương thích với tất cả các bản phân phối.

Bạn có thể kiểm tra các bản phân phối Linux đã được xác nhận hoạt động bên dưới.

Vì cũng có thể thuê camera nên xin hãy tải xuống trình điều khiển và kiểm tra hoạt động (SDK cũng được bao gồm).

Xin lưu ý rằng ngay cả khi việc phân phối đã được chúng tôi xác nhận, thì cũng xin vui lòng kiểm tra hoạt động của nó.

 

 

Dòng camera USB công nghiệp GigE của Shodensha

 

 

Danh sách dòng camera

Chúng tôi có sẵn camera màu/ đơn sắc với 400.000 đến 20 triệu điểm ảnh.

 

 

 

 

 

Danh sách dòng camera GigE

Chúng tôi có sẵn camera màu/ đơn sắc với 400.000 đến 20 triệu điểm ảnh.