KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH CỦA CAMERA LÀ GÌ

Trong phần thông số kỹ thuật của C-Mount Camera luôn có ghi [Kích thước hình ảnh] hay là [ Kích thước cảm biến ảnh]
Khi gắn cùng 1 loại ống kính nếu cái nào có kích thước cảm biến nhỏ thì trường nhìn sẽ hẹp.
Ngoài ra, kích thước này là giá trị cần thiết để tính toán trường nhìn (khi lựa chọn ống kính).
(Vui lòng tham khảo cách tính trường nhìn tại「Giá trị f của ống kính」)

Có thể tính kích thước của 1 điểm ảnh (pixel) như sau:
Ví dụ như, cảm biến ảnh 1/2.5 của 1.3 Mega pixels (1280 X 1024) sẽ là
Chiều ngang   5.6mm/1280 pixels =0.0044mm/dot
Chiều dọc     4.2mm/1024pixels =0.0041mm/dot

Tiện đây cũng đề cập thêm, ở phần thông số kỹ thuật của ống kính cũng có ghi [ tương thích với 1/2 inch camera]. Trong trường hợp này không có nghĩa là [ chỉ có thể tương thích với 1/2 inch camera] mà nghĩa là [ nếu camera dưới 1/2 inch thì có thể dùng được] .
Tuy nhiên như đã ghi ở trên, trường nhìn sẽ bị thay đổi.

Kích thước cảm biến ảnh 1/2 inch, 1/2.5 inch, 1/3 inch chủ yếu được công ty chúng tôi sử dụng như sau:

撮像素子のサイズ

Bạn không nhận thấy điều gì bất thường sao?
Ví dụ cảm biến 1/2 inch thì đường chéo là 8mm
1/2 inch là 8mm mặc dù phải là 12.7mm 
Đây là lý do đặc biệt của cảm biến ảnh, để sử dụng như là tiêu chuẩn ống chứa cảm biến.