KÍCH THƯỚC HÌNH ẢNH CỦA CAMERA LÀ GÌ

Trong phần thông số kỹ thuật của C-Mount Camera luôn có ghi [Kích thước hình ảnh] hay là [ Kích thước cảm biến ảnh]

 

Sử dụng kích thước cảm biến hình ảnh

Khi gắn cùng 1 loại ống kính nếu cái nào có kích thước cảm biến nhỏ thì trường nhìn sẽ hẹp.
Ngoài ra, kích thước này là giá trị cần thiết để tính toán trường nhìn (khi lựa chọn ống kính).
(Vui lòng tham khảo cách tính trường nhìn tại「Giá trị f của ống kính」)

Có thể tính kích thước của 1 điểm ảnh (pixel) như sau:
Ví dụ như, cảm biến ảnh 1/2.5 của 1.3 Mega pixels (1280 X 1024) sẽ là
Chiều ngang  5.6mm/1280 pixels =0.0044mm/dot
Chiều dọc    4.2mm/1024pixels =0.0041mm/dot

 

ý nghĩa kích thước cảm biến hình ảnh 

 

Thông thường, khi nói về kích thước trên màn hình hoặc các thiết bị khác, chúng ta thường chỉ đề cập đến chiều dài chéo.

Tuy nhiên, kích thước cảm biến hình ảnh không phải là chiều dài chéo.

Ví dụ, đối với cảm biến có độ phân giải 130 triệu điểm ảnh và kích thước 1/2.5 inch như đã nói trước đó,

Chiều ngang là 5.6mm và chiều dọc là 4.2mm đã được xác định.

Tính toán từ đây, độ dài chéo sẽ là 7mm.

Tuy nhiên, kích thước của 1/2.5 inch là 10.16mm, rõ ràng là khác biệt.

Điều này là do lưu lại cách đặt kích thước của cảm biến hình ảnh từ khi sử dụng ống hình ảnh, nơi kích thước của ống hình ảnh được ghi theo đường kính của ống hình ảnh, và kích thước của cảm biến hình ảnh vẫn giữ nguyên theo kích thước của ống hình ảnh đó.

 

Kích thước thực tế của cảm biến hình ảnh

 

Kích thước của cảm biến với tỉ lệ chiều ngang/chiều dọc là 4:3

 

水平、垂直が 4:3の撮像素子

 

 

 

Sử dụng kích thước thực tế của cảm biến hình ảnh

 

Việc chọn lựa ống kính cần thiết và tính toán khoảng cách đến đối tượng sử dụng kích thước thực tế của cảm biến hình ảnh là rất quan trọng.

 

(1) Trong trường hợp ống kính CCTV (ống kính cố định):

 

Từ kích thước mong muốn của đối tượng bạn muốn quay, bạn có thể tính toán ống kính cần thiết.

Trong trường hợp này, những thông số quan trọng là “Kích thước của cảm biến hình ảnh của máy ảnh” và “Khoảng cách đến đối tượng (W.D.)”.

 

 

CCCTVレンズ(固定焦点レンズ)の場合

 

 

 

Ví dụ, nếu bạn muốn đảm bảo trường nhìn thẳng đứng là 300mm ở khoảng cách 1 mét (W.D), bạn nên chọn ống kính có kích thước f là bao nhiêu mm? (Giả sử bạn đang sử dụng camera 1/2 inch.)

 

Kích thước cảm biến hình ảnh của camera 1/2 inch như sau:

 

1/2インチカメラの撮像素子サイズ

 

 

Đúng, bạn có thể sử dụng công thức f = (Khoảng cách đến đối tượng (mm) × Kích thước dọc của cảm biến hình ảnh (mm)) / Trường nhìn thẳng đứng.

Với f = (1000mm × 4.8mm) / 300mm = 16mm, bạn sẽ có thể đảm bảo trường nhìn thẳng đứng mong muốn.

Tương tự, bạn cũng có thể tính toán trường nhìn ngang.

Lưu ý rằng, nếu bạn biết một trong hai trường nhìn thẳng hoặc trường nhìn ngang, bạn có thể dễ dàng tính toán giá trị còn lại.

Với cảm biến hình ảnh hình vuông, tỉ lệ là 4:3, vì vậy trong trường hợp này, trường nhìn ngang sẽ là 300mm × 4/3 = 400mm.

Trong trường hợp của ống kính Makro:

Đối với các ống kính phóng đại hình ảnh, thường thì tiêu cự là cố định.

Trong trường hợp này, không thể sử dụng f để diễn đạt tính chất của ống kính.

Ống kính Makro thường sử dụng tỉ lệ phóng đại quang học để mô tả.

Nếu tỷ lệ phóng đại quang học là ×1 (1 lần), trường nhìn bạn muốn và kích thước cảm biến hình ảnh sẽ tương đồng.

Ví dụ,

Kích thước cảm biến hình ảnh 1/3 inch là 4.8mm × 3.6mm

Kích thước cảm biến hình ảnh 1/2 inch là 6.4mm × 4.8mm

Dựa trên điều này, bạn có thể xem thông số kỹ thuật của ống kính Makro của chúng tôi để có thêm thông tin.

 

マクロレンズ

 

 

 

Đúng, khi sử dụng ống kính Makro, bạn cũng sẽ sử dụng kích thước cảm biến hình ảnh để tính toán tỷ lệ phóng đại tổng hợp (tỷ lệ phóng đại khi hiển thị trên màn hình cuối cùng).

Chi tiết hơn có thể xem tại “Cách tính tỷ lệ phóng đại của máy hiển thị”.

Dưới đây là danh sách các máy ảnh công nghiệp có thể chọn dựa trên kích thước cảm biến hình ảnh:

 

<Danh sách Máy ảnh Công nghiệp dựa trên Kích thước Cảm biến Hình ảnh>

 

 

 

USB Camera CS Series USB camera DN series  GigE camera 

1/1.1 Inch

 

 • CS1200-GC (12MP, Màu) / CS1200-GB (12MP, Đen trắng)
 

 

 • EG1200-GC (12MP, Màu) / EG1200-GB (12MP, Đen trắng)

 

1/1.7 Inch

 • CS1200-C (12MP, Màu) / CS1200-B (12MP, Đen trắng)
 

 

EG1200-C (12MP, Màu) / EG1200-B (12MP, Đen trắng)

 

1/1.8 Inch

 
 • DN3RG-130 (130K, Màu) / DN3RG-130BU (130K, Đen trắng)
 • DN3RG-200 (200K, Màu) / DN3RG-200BU (200K, Đen trắng)

EG320-C (320K, Màu) / EG320-B (320K, Đen trắng)

 • EG600U-C (600K, Màu) / EG600U-B (600K, Đen trắng)

1/2.5 Inch

 • CS500-C (5MP, Màu) / CS500-B (5MP, Đen trắng)
 • DN3R-500 (5MP, Màu)
 

1/2.9 Inch

 • CS41-C (0.4MP, Màu) / CS41-B (0.4MP, Đen trắng)
 
 • EG41-C (0.4MP, Màu) / EG41-B (0.4MP, Đen trắng)

1/2 Inch

 

 • CS130U-C (1.3MP, Màu) / CS130U-B (1.3MP, Đen trắng)
 • CS500U-GC (5MP, Màu) / CS500U-GB (5MP, Đen trắng)
 

 

 • EG130U-C (1.3MP, Màu) / EG130-B (1.3MP, Đen trắng)

 

1 Inch

CS2000-C (20MP, Màu) / CS2000-B (20MP, Đen trắng)

 

 
 • EG2000-C (20MP, Màu) / EG2000-B (20MP, Đen trắng)

2/3 Inch

   

EG501-C (5MP, Màu) / EG500-B (5MP, Đen trắng)

 

 

 

Tổng Kết

 

Kích thước cảm biến hình ảnh là một giá trị quan trọng được sử dụng trong “Tính toán trường nhìn” và “Chọn ống kính”.

Đối với ống kính CCTV:

f-value = (Khoảng cách đến đối tượng (mm) × Kích thước dọc của cảm biến hình ảnh (mm)) / Trường nhìn dọc
Dùng công thức trên, bạn có thể tính toán được ống kính nào sẽ đảm bảo trường nhìn dọc mong muốn.

Đối với ống kính Macro:

Sử dụng kích thước cảm biến hình ảnh trong việc tính toán tỷ lệ tổng cộng (tỷ lệ khi hiển thị trên màn hình cuối cùng).