HIỆN TƯỢNG NHẤP NHÁY LÀ GÌ?

Xảy ra dưới ánh sáng của đèn chiếu sáng điện tuần hoàn như đèn huỳnh quang.

(Với đèn điện 1 chiều thì không xảy ra.)

Lúc thì thấy những sọc tối chạy theo chiều thẳng đứng, lúc thì thấy sọc tối hiện trên màn hình.

(Hiện tượng này phát sinh chủ yếu là do camera dạng rolling shutter)

<sọc tối>

フリッカー現象

Có khi toàn bộ màn hình cứ bị lúc sáng lúc tối lặp lại tuần hoàn.  
(Hiện tượng này phát sinh chủ yếu là do camera dạng global shutter)

Khi xảy ra hiện tượng này, thì có thể hạn chế được nếu điều chỉnh tốc độ màn trập của camera.
Với camera của chúng tôi , thì ở tại mục có tên là [ Time]

フリッカー現象

Ngoài ra, khi sử dụng Camera tốc độ cao dưới đèn huỳnh quang thì xác suất xảy ra hiện tượng này rất cao.
Đèn của Camera tốc độ cao thì nên dùng ánh sáng đèn điện 1 chiều hoặc đèn strobe dùng đồng thời với màn trập camera.

ハイスピードカメラ Camera tốc độ cao CH130EX
   
ストロボ照明 Đèn Strobe