ĐỘ PHÂN GIẢI LÀ GÌ?

Là giá trị chỉ mật độ số điểm ảnh trong 1 tấm ảnh bitmap. Để chỉ sự chi tiết của lưới hiển thị hình ảnh và biểu thị số lượng điểm ảnh nằm trong 1 inch. 

Với Microscope thì camera, ống kính, màn hình, mỗi cái đều có độ phân giải.

1.Độ phân giải của camera và ống kính・・・

Là sự chi tiết của lưới hiển thị hình ảnh.

Đó là một thuật ngữ chỉ khả năng biểu hiện của các chi tiết liên quan đến vật thể (màn hình, kết quả in ấn, phim ảnh, v.v …) có thể xác định kích thước của hình ảnh vật lý. 
Do đó, độ phân giải vật lý có nghĩa là đơn vị nhỏ nhất có thể phân chia đối tượng(nếu màn hình thì là pixel, nếu kết quả in ấn hoặc phim ảnh thì là một dòng / không gian mà hình ảnh có thể phân giải theo biểu đồ độ phân giải) được xác định trên một đơn vị chiều dài của đối tượng , thể hiện độ mịn chứ không phải là số tổng.

Độ phân giải của camera và ống kính cũng liên quan đến việc lựa chọn Microsope.
Giả dụ như độ phân giải của camera cao nhưng độ phân giải ống kính lại thấp thì hình ảnh chụp được sẽ có độ phân giải xấu, nên mong mọi người lưu ý.

2.Đô phân giải của màn hình・・・
Xin mời xem tại đây.

Chúng tôi sẽ chọn camera, ống kính cho quý vị. Xin đừng ngần ngại mà hãy trao đổi với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nhé.