CAMERA HỖ TRỢ DIRECTSHOW

DirectShow là tập hợp các lệnh, hàm và quy tắc có thể được sử dụng cho lập trình hay các thư viện chuyển đổi  video do Microsoft cung cấp.
Giải thích một cách ngắn gọn là camera có hỗ trợ cái này thì có thể vận hành theo các lệnh chung (được lập trình).

 Tóm lại, nếu máy tính nhận được camera USB, thì phần mềm ứng dụng có thể vận hành camera mà không cần sử dụng phần đính kèm theo camera.

(Có khi cần thực hiện riêng việc để máy tính nhận dạng camera)

 

Nói cách khác, bạn có thể sử dụng phần mềm ứng dụng của công ty khác. (do chung lệnh (được lập trình)).
Thông thường tùy thuộc vào mục đích sử dụng bạn có thể dùng các phần mềm cần thiết như phần mềm Viewer, phần mềm đo hình ảnh, phần mềm kiểm tra tự động, phần mềm tổng hợp 3D,…
Thực ra cũng có nhiều công ty chỉ bán phần mềm.

 

Tuy nhiên, có một số loại định dạng hình ảnh được xuất ra từ camera và phần mềm ứng dụng cần phải tương thích định dạng hình ảnh này.
Các định dạng hình ảnh gồm YUY 2, RGB 24, RAW 16, v.v …
Những loại chỉ có phần mềm thì sẽ bao gồm định dạng hình ảnh điển hình, nhưng loại gắn kèm với camera thì cũng có loại chỉ tương thích với định dạng hình ảnh của camera đó