ƯU ĐIỂM・ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MICROSCOPE USB LÀ GÌ?

Microscope USB là Microscope kết nối với máy tính bằng cáp USB cho hiển thị phóng đại lên màn hình.

Ưu điểm là có thể quan sát bằng máy tính và lưu giữ những hình ảnh này một các dễ dàng. Ngoài ra còn có nhiều tính năng khi sử dụng phần mềm như đo đạc・tổng hợp tiêu cự・nhị phân hóa trong xử lý hình ảnh… Ngoài ra, vì camera được sử dụng cho Microscope USB của chúng tôi là camera hỗ trợ Directshow nên phần mềm tương ứng Directshow của công ty khác thì cũng có thể sử dụng được . 
Nhược điểm là vì phụ thuộc vào tốc độ truyền tín hiệu của USB nên tốc độ truyền tín hiệu sẽ trở nên chậm theo tỷ lệ độ phân giải. Mặc dù có thể quay phịm nhưng không phù hợp vì có thể xảy ra đứng hình.

Chúng tôi có cung cấp nhiều loại Microscope USB

200万画素USBマイクロスコープ Microscope USB 3MP(CMOS)
TG300PC2
CCD140万画素USBマイクロスコープ Microscope USB 1.4MP (CCD)
TG140CCD
CCD140万画素USBマイクロスコープ Microscope USB3.0(CMOS)
TGR350PC

※Ngoài ra cũng có các loại Mircoscope độ phóng đại cao, Mircoscope độ phóng đại thấp. Bạn có thể lựa chọn độ phân giải của camera, xin hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để biết thêm chi tiết.