DYNAMIC RANGE LÀ GÌ?

Khi chụp ảnh bằng camera sẽ xảy ra trường hợp bên thì sáng quá (quầng sáng, thừa sáng) bên thì tối quá (thiếu sáng)
Khoảng tương phản sáng tối chuyển tiếp giữa phần bị quầng (thừa sáng) và phần bị tối (quá tối nên không hiển thị bất cứ gì) gọi là Dynamic Range (Dải tương phản động). Đơn vị là db (decibel).
Số Dynamic Range càng lớn thì camera càng tốt.
Tuy nhiên nếu so sánh giữa mắt người và camera thì dù cho máy ảnh có tốt thế nào đi nữa thì mắt người vẫn hơn.
Ví dụ như dù có thể nhìn thấy bằng mắt nhưng khi chụp bằng camera thì có khi do bị quầng sáng, chói mà không thể nhìn thấy được.