TÍNH NĂNG HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) LÀ GÌ

Kỹ thuật cho hiển thi Dải tương phản động rộng hơn so với hình ảnh thông thường.

Giảm độ tương phản của hình ảnh ban đầu với độ tượng phản lớn bằng cách mở rộng Dãi tương phản đông.

Ngay cả hình ảnh có độ chênh lệch sáng tối thì cũng có thể làm giảm sư thừa sáng và thiếu sáng.

Dưới đây là trích dẫn từ phần Thông số kỹ thuật của Camera thương hiệu khác.

Trong đây WDR (Wide Dynamic Range) cũng có tính năng tương tự như vậy.

 

Trong từ vựng chuyên dùng của Camera có từ được gọi là Dynamic Range, có nghĩa là phạm vi vùng sáng nhất hoặc tối nhất mà cảm biến hình ảnh có thể nhận biết được.

Nếu vượt quá phạm vi này ở vùng sáng thì sẽ bị quầng sáng (thừa sáng).
Nếu vượt quá phạm vi này ở vùng tối thì hình ảnh sẽ bị tối đen.

 

HDR và WDR là các chức năng mở rộng phạm vi này và giảm sự chênh lệch giữa các vùng sáng và tối. Dùng để loại bỏ quầng sáng.
(Thế nhưng nếu sử dụng tính năng này thì độ tương phản sẽ bị giảm).

 

Ví dụ như khi chụp ảnh có sự chênh lệch sáng tối thì có sự khác biệt như hình dưới đây.

Chụp ảnh chế độ thông thường

Chụp ảnh chế độ HDR

 

Camera HD của công ty chúng tôi đều có gắn tính năng HDR.

ハイダイナミックレンジ

Nếu áp dụng tính năng này thì có thể chụp ảnh giảm bớt quầng sáng.
(Dựa vào hiệu quả mở rộng Dải tương phản động thì chỉ hạn chế tối đa chứ không thể nào xóa bỏ hoàn toàn được).

Chụp ảnh chế độ thông thường Chụp ảnh chế độ HDR
   
Chụp ảnh chế độ thông thường Chụp ảnh chế độ HDR

 

Nếu sử dụng kết hợp tính năng HDR với kính lọc hoặc khối V- block thì sẽ tăng hiệu quả hơn.

<Tính năng HDR + kính lọc phân cực>

 

<Tính năng HDR + khối V- block màu trắng (nền)>