S-MOUNT LÀ GÌ?

Ngàm M12×P0.5mm
Không có quy định Flange back (khoảng cách từ bề mặt ngàm ống kính đến cảm biến hình ảnh)
Được sử dụng nhiều cho Camera kích cỡ nhỏ và Camera bo mạch. Hiện có nhiều ống kính dùng cho S-Mount với kích thước nhỏ và giá thành thấp.

(Ví dụ)
Sマウント

Vòng chuyển đổi S-Mount→C-Mount cũng có bán.

Sマウント

Với C-Mount thì có quy định Flange back nhựng S-Mount thì không có quy định Flange back.
Do đó dù chỉ thay đổi đường kính miệng thì không có nghĩa là có thể sử dụng được tất cả ống kính C-mount.
Tôi nghĩ trường hợp sử dụng ống kính C-mount thì nhất định cần phải thử.