BÀN XY LÀ GÌ ?

Là bàn kèm bệ đỡ (bàn để mẫu) có gắn núm điều khiển chuyển động theo trục X, trục Y. Có ưu điểm là khi sử dụng sẽ điều chỉnh vị trí thích hợp trở nên dễ dàng hơn.

 

Với phương pháp di chuyển bàn XY thì có một số loại

1.Bánh răng truyền động trực tiếp  (Loại di chuyển bàn XY bằng núm vặn)

 

 
簡易XYテーブル(落射照明タイプ)
簡易XYテーブル(透過照明タイプ)

 

 

2.Loại gắn vi kế
Có thể di chuyển chính xác. Ưu điểm là có thể đo được khoảng cách di chuyển.

 

マイクロメータ付きXYテーブル
デジタルマイクロメータ付きXYテーブル

3.Loại không có núm văn

Vì không có núm vặn nhô ra nên có thể đặt những vật quan sát có kích cỡ lớn.
Cũng có khi được gọi là bàn trượt.

 

スライドテーブル(特注品)

Bàn trượt (hàng đặt)

(special order)

 

※Sliding table movement